Chuyên sản xuất cung cấp, TM tranh dây nghệ thuật art string

Tranh dây nghệ thuật là tác phẩm được tạo ra bằng 2 nguyên liệu là chỉ màu và đinh đóng trên ván gỗ. Với nghệ thuật phối trí màu sắc, óc sáng tạo, bàn tay tài hoa của nghệ nhân đã cho ra những kiệt tác nghệ thuật thật sự.

Protected by Copyscape Online Plagiarism Scanner