BỆNH HẠI CÂY BẮP - THEO TÀI LIỆU BỆNH CÂY CHUYÊN KHOA ĐHCT

Tác nhân, tên khoa học, triệu chứng, đặc điểm phát sinh phát triển bệnh hại cây bắp (ngô) được tổng hợp dựa theo tài liệu bênh cây chuyên khoa ĐHCT có bổ sung thêm hình ảnh và biện pháp phòng trị bệnh

Protected by Copyscape Online Plagiarism Scanner