BỆNH HẠI CÂY LÚA - THEO TÀI LIỆU BỆNH CÂY CHUYÊN KHOA ĐHCT

Kiến thức bệnh hại cây lúa có từ khắp mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam từ những lão nông tri điền đến các nhà chuyên môn, giáo sư, tiến sĩ. Nay chuyên mục BỆNH HẠI CÂY LÚA xin phép được tổng hợp thành tài liệu tra cứu nhanh gọn tiện lợi từ tác nhân, triệu chứng, biện pháp phòng trừ đến hình ảnh dẫn chứng minh họa sinh động.

Protected by Copyscape Online Plagiarism Scanner