Kỹ thuật canh tác

Từ những kỹ thuật đơn giản như ươm hạt, chuẩn bị đất, gieo trồng đến những kỹ thuật canh tác chuyên sâu như giâm cành, chiết cành, pha trộn dinh dưỡng, kiểm tra pH, lai tạo giống, ghép cành... Mục kỹ thuật canh tác như từ điển sống được sắp xếp trật tự theo cây trồng nhằm tiện lợi trong tra cứu

Protected by Copyscape Online Plagiarism Scanner