Nhận diện sâu bệnh hại cây trồng bọ dưa Aulacophora similis

Bọ dưa Aulacophora similis gây hại dưa hấu, dưa leo

Ngày đăng: 13-07-2015

1,344 lượt xem

nhận diện sâu bệnh hại cây trồng bọ dưa nhận diện sâu bệnh hại cây trồng bọ dưa hấu

Bọ dưa - Aulacophora similis

●Vòng đời 35-40 ngày; thành trùng bọ dưa 10-15 ngày
●Thành trùng thường cắn lá làm lá khô héo
●Ấu trùng sau khi nở, sống dưới đất, ăn gặm rễ cây, làm cây héo chết đột ngột
●Chú ý bảo vệ cây con khi có hai lá đơn đầu tiên
●Còn là môi giới truyền bệnh héo do nấm, vi khuẩn

PHÒNG TRỪ:

ØSau thu hoạch, gom dây dưa để thu hút thành trùng đến và tiêu diệt
ØKhi mật số thành trùng còn ít, soi đèn bắt vào sáng sơm hoặc chiều tối
ØPhòng trừ sớm: phun thuốc bảo vệ cây con tích cực giai đoạn đầu
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Protected by Copyscape Online Plagiarism Scanner