Nhận diện sâu bệnh hại cây trồng - chết nhanh tiêu

Hình ảnh bệnh chết nhanh tiêu, giúp bà con nông dân nhận diện bệnh.

Ngày đăng: 14-07-2015

1,706 lượt xem

nhận diện sâu bệnh hại cây trồng chết nhanh tiêu thân

Triệu chứng bệnh chết nhanh do nấm Phytophora trên tiêu

Nhận diện sâu bệnh hai chết nhanh tiêu

Triệu chứng bệnh chết nhanh trên lá

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Protected by Copyscape Online Plagiarism Scanner