Nhận diện sâu bệnh hại cây trồng sâu ăn tạp

Sâu ăn tạp, Sâu xám, Sâu xanh, Sâu xanh da láng

Ngày đăng: 13-07-2015

1,644 lượt xem

nhận diện sâu bệnh hại sâu ăn tạp

Thành trùng sâu ăn tạp

Nhận diện sâu bệnh hại sâu ăn tạp

Ấu trùng sâu ăn tạp

Nhận diện sâu bệnh hại cây trồng sâu tơ

Sâu tơ

  • Sâu phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết khô và nóng

PHÒNG TRỪ:

  • Phun thuốc khi mật số còn thấp và sâu ở tuổi nhỏ

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Protected by Copyscape Online Plagiarism Scanner