Ứng dụng sinh học trong nông nghiệp hiện đại

Hiện nay hai từ "SINH HỌC" được các chuyên gia nông nghiệp nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên phương tiện truyền thông. Vậy thực hư của chủ đề này là gì, ứng dụng ra sao. Đây là chuyên mục mới cập nhật những thông tin hữu ích về ứng dụng sinh học trong nông nghiệp hiện đại.

Protected by Copyscape Online Plagiarism Scanner