Mycorrhizae là gì P3 - Ectomycorrhizal (nấm rễ ngoài)

Tiếp tục chủ đề về nấm cộng sinh rễ cây trồng Mycorrhiazae nấm rễ ngoài (Ectomycorrhizal) giúp bạn mở dần cánh cửa bí ẩn về công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp

Ngày đăng: 24-03-2016

2,807 lượt xem

Mycorrhizae là gì P3 - Ectomycorrhizal (nấm rễ ngoài)

Ectomycorrhizas thường được hình thành do nấm thuộc Basidiomycota, Ascomycota, và Zygomycota sống cộng sinh với rễ của khoảng 10% các loài thực vật, chủ yếu là cây thân gỗ gồm có bạch dương, bạch đàn, thông, sồi, và các loài hoa hồng. Trong đó nấm tạo thành một lớp áo xung quanh rễ và một mạng lưới Hartig giữa các tế bào rễ mà không xâm nhập vào nội bì.

Hartig Net là một mạng lưới các sợi nấm, mở rộng vào rễ, thâm nhập giữa các tế bào biểu bì và tế bào vỏ. Mạng lưới này là nơi trao đổi chất dinh dưỡng giữa nấm và cây chủ.

Hartig net populus nấm rễ ngoài mycorrhizae

Hartig net của Populus

* Sự xâm nhập vào rễ


Sợi nấm tiếp xúc, nhận biết và bám chặt các tế bào biểu bì rễ ở gần đỉnh của rễ non, tích cực phát triển

Hình: Các sợi nấm trên bề mặt rễ 1-2 ngày sau khi tiếp xúc đầu tiên với gốc và mạng lớp phủ và Hartig sau 2-4 ngày.

Nấm rễ ngoài mycorrhizae sự xâm nhập vào vùng rễ cây trồng–Bar  = 10 μm

Đầu giai đoạn xâm nhập rễ của Pisolithus tinctorius. Sợi nấm (mũi tên) đang bắt đầu phát triển ở gần đỉnh của một rễ ngắn (A).

Nấm rễ ngoài mycorrhizae sự xâm nhập vào vùng rễ cây trồng giai đoạn sau–Bar  = 10 μm

Giai doạn sau của sự xâm nhập rễ thông bởi Pisolithus tinctorius. Các sợi nấm hình thành lớp phủ dày đặc trên bề mặt rễ.

Nấm rễ ngoài mycorrhizae sự xâm nhập vào vùng rễ cây trồng hình tổng thể

A. Ectomycorrhiza của Pinus radiata (1 loài thông) và Suillus brevipes với các nhánh rễ (mũi tên).
B. Ectomycorrhiza của Pinus radiata và Amanita mascaria
C. Nấm rễ của Pinus radiata và Boletus edulis với các nhánh rễ (mũi tên).
D. Ectomycorrhiza của Eucalyptus maculata and Astraeus pteridis với nhiều sợi nấm (sao)
E. Quần hợp kết hợp của Tylopilus sp. và E. urophylla của cây con trồng trong nhà kính. Chú ý: rễ có ECM màu đen (mũi tên) and hệ nấm dư (ngôi sao).
F. Quần hợp kết hợp của Redellomyces sp. và E. grandis của cây con trồng trong nhà kính. Chú ý: rễ có ECM màu nâu sáng (mũi tên)
G. Quần hợp ECM kết hợp của Pisolithus sp. và E. urophylla của cây con trồng trong nhà kính. Chú ý: rễ màu vàng cam (mũi tên) và hệ sợi tơ nấm (dầu hoa thị).
H. Quần hợp ECM kết hợp của Amanita sp. và E. urophylla với rễ màu vàng (mũi tên) và các sợi tơ nấm bao phủ dày đặc(ngôi sao).

Sưu tầm internet

Biên tập bởi Lê Khắc Mẫn

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Protected by Copyscape Online Plagiarism Scanner