Vật tư nông nghiệp trồng cây gì

Để đáp ứng yêu cầu của đông đảo nhà nông, trongcaygi.com chính thức mở thêm cửa hàng chuyên cung ứng các vật tư cần thiết cho nông nghiệp công nghệ cao như hạt giống, cây con, hệ thống tưới, hệ thống thủy canh, giá thể và các phân bón, thuốc chuyên dụng mà bà con khó tìm ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp truyền thống. Cửa hàng có những công cụ, hạt giống, phân bón ngoại nhập từ Hà Lan, Isreal, Thái Lan, Úc...

Protected by Copyscape Online Plagiarism Scanner